ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

  Prosimy uzupełnić poniższe dane (dotyczy firmy/ osoby zgłaszającej)

  Dane dotyczące zgłoszonej nominacji

  Mieszkanie / DomHotelBiuroPrzestrzeń publiczna

  UWAGA!
  Do zgłoszenia można dołączyć tylko 1 załącznik - jeżeli chcą Państwo przesłać większą ilość załączników (np.4 zdjęcia w zapisie JPG), prosimy spakować je do jednego pliku i załączyć w takiej skompresowanej postaci.


  Pliki konkursowe (np. .zip, .rar, .7z, .tar, .jpg, .png, .pdf)

  Oświadczenia